OVER KRBTB - Achtergrond

Wat is Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust?


Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust is een bedrijfslabel voor maatschappelijke verantwoorde agrarische ondernemers in de Kromme Rijnstreek. Binnen Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust zoeken boeren en fruittelers uit de Kromme Rijnstreek actief het contact met de burger op. Boeren en fruittelers hebben ruimte nodig om te kunnen ondernemen. Voor die ruimte is het van belang dat boeren gezien en gewaardeerd worden door burgers. Contact met de burgers leidt tot wederzijds begrip en waardering. Hierbij gaat het enerzijds om waardering van burgers voor de agrarische sector. Anderzijds gaat het om begrip en kennis bij ondernemers van beelden die burgers hebben en van wat zij belangrijk vinden. Ons doel is dan ook :'Het doorontwikkelen en positioneren van de land- en tuinbouw in verschillende streken als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen, die continu in beweging zijn. Dit door middel van een bedrijfslabel, gedragen door agrarisch ondernemers en burgers in de streken’.

Bedrijven die meedoen aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust krijgen een bedrijfslabel. Deze bedrijven zijn niet per definitie bewuster of beter dan hun buren. Maar ze zijn wel nadrukkelijk visitekaartjes van de sector die het verhaal van de sector op een goede manier uitdragen. De bedrijven zijn te herkennen aan een bord met logo van Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust. Elk deelnemend bedrijf heeft een bord met daar op een QR-code die direct verwijst naar de persoonlijke pagina op de website (www.krommerijnboertenteeltbewust.nl).

De deelnemende boeren en fruittelers vertellen het verhaal van de sector aan de hand van de volgende thema’s: natuur, maatschappij, landschappelijke inpassing van het bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. Van deze thema’s is Maatschappij een verplicht thema, waarvoor een bedrijf minimaal twee punten dient te scoren. Dit kan door openstellen van het bedrijf via open dagen of voor groepen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om punten te behalen op dit thema. De belangrijkste voorwaarde voor boeren om mee kunnen te doen is interactie met burgers . Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld via open dagen, boerderijeducatie, Twitter, Facebook of een boerderijwinkel. Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust is begin 2016 van start gegaan. De verwachting is dat er in 2016 ca. 10 bedrijven zullen gaan deelnemen. Naast veehouderijbedrijven, zullen ook fruitteeltbedrijven aansluiten bij dit project.

Organisatie
Een aantal ondernemers uit de Kromme Rijnstreek waren erg enthousiast over de activiteiten van het buurproject heeft zich verenigd in een initiatiefgroep. Deze initiatiefgroep bestaat uit: Wilma de Rooij (melkvee), Nicolien Peek (melkvee), Marjolein de Wit (varkens), Kees van Dijk (melkvee en fruit), Cornelis Uijttewaal (fruitteelt) en Kees Lekkerkerker (melkvee). Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust wordt gecoördineerd door Gebiedscoöperatie O-gen, die ook de projectleiding verzorgt. 

Financiers
Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust wordt gefinancierd door Provincie Utrecht, Gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast dragen diverse organisaties bij aan dit project. Ook de deelnemers leveren een bijdrage aan het project, zowel financieel als via inzet van uren bij bijv. open dagen.
Als je doorgaat met het gebruiken van deze website, gaan we ervan uit dat je instemt met het gebruik van cookies. Lees meer.
akkoord »